• Förstärkt familjehem
  • Jourhem
  • Stöd/träningsboende
  • Resursboende
  • Skyddat boende
AGENDA

12/10, utbildning UMO.

Nov, utbildning HLR.

Vi erbjuder boenden med socialt stöd, skyddat boende, jourhem och familjehem. Barn, ungdomar och familjer med hela Sverige som upptagningsområde.

Familjegruppens personal har lång erfarenhet från arbetsområdet socialt arbete. Vår värdegrund är att alla ska behandlas med respekt och för den individ de är. Normalisering är vårt ledord.

De boende ska få den hjälp de behöver i form av socialt stöd, läkarvård, tandvård, skola, praktik och omsorg från trygga personer/personal i sin omgivning.

Arbetet utförs professionellt och i vardagen används kognitiva samtalsmetoder, normaliseringsprocesser, strukturerade samtal, MI, uppmuntran av fritidsaktiviteter och andra strategier beroende på hur de boendes situation och behov ser ut.

Det viktigaste i vårt arbete är helheten, omsorgen och att de boendes situation rör sig framåt i en utvecklande miljö. För barn satsar vi extra mycket på skolgången. Vi vill snabbt hitta en utbildningsform som fungerar för den unge och där han/hon känner att det ger stimulans och utveckling.

Aktuellt!

I samband med placering hjälper vi till med allt praktiskt

Jour telefon

dygnet runt årets alla dagar

0723 – 22 22 06